O nama

Podaci o preduzeću

Matični broj: 20627913

PIB: 106545562

Tekući račun:  265-6030310000166-24 Raiffeisen banka

Kontakt telefon: +381 11 367 28 09

„Weg Kolektor“ d.o.o. Beograd, je osnovan 2010. godine, sa vizijom čistijeg i zdravijeg društva i životne sredine.

Svoje ideje zasnivamo na održivom razvoju, ulaganjima u obnovljive izvore energije i očuvanju životne sredine.

Tokom našeg rada svojim ozbiljnim pristupom poslu zaslužili smo poverenje mnogih kompanija sa kojima uspešno sarađujemo već dugi niz godina.

Težimo da svojim klijentima u potpunosti izađemo u susret i rešimo problem opasnog i neopasnog otpada koji nastaje u procesu njhovog rada uz stavljanje akcenta na zaštitu životne sredine.

Uz poštovanje dobre poslovne prakse štitimo poslovne i ekonomske interese naših partnera, i od prvog dana težimo ka kvalitetu i konstantno radimo na unapređenju našeg rada.

Svoju budućnost gradimo na energetici, ekologiji i građevinarstvu.

Zakonom o zaštiti životne sredine i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, iz oblasti ekologije, regulisano je postupanje sa otpadom i sve se više insistira na njihovoj primeni.

„Weg Kolektor“ d.o.o. Beograd poseduje Dozvole za sakupljanje i transport opasnog i neopasnog otpada.

U saradnji sa našim saradnicima pružamo usluge kompletnog zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada, u skladu sa Zakonima koji regulišu ovu oblast.

slide2