Attachment: Dozvola skladištenje i tretman – neopasan